Informacje Newsletter

Informacje Newsletter

Twój adres e-mail nie zostaną przekazane do innych przedsiębiorstw. Możesz cofnąć swoją zgodę naszego użyciu adresu e-mail w celach promocyjnych w każdym czasie ze skutkiem na przyszłość. W takim przypadku wyślij do nas nieformalne mail. W przeciwnym wypadku, po otrzymaniu newslettera masz również możliwość kliknięcia przycisku "unsubscribe" na dole wiadomości. Następnie zostanie automatycznie usunięty z listy mailingowej newslettera.

Twój IFOHA-Team